WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024 PLACÓWKI ZAGRANICZNE

Spis wyborców przebywających za granicą

Witamy w systemie umożliwiającym ujęcie osoby przebywającej za granicą w dniu wyborów w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula. Ujęcie w spisie umożliwi oddanie głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować:

– numer PESEL;

– w przypadku obywateli polskich – ważny polski paszport (albo ważny polski dowód osobisty, jeśli zamierzają Państwo oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego);

– w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość;

– adres pobytu za granicą;

– adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego.

Aby rozpocząć rejestrację, należy nacisnąć przycisk poniżej. Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, proszę wybrać państwo oraz komisję, w której chcą Państwo oddać głos, a następnie wypełnić formularz.

Proszę się upewnić, czy wybrany obwód głosowania znajduje się w państwie i w okręgu konsularnym, w którym będą Państwo przebywać w dniu głosowania. W przypadku problemów z określeniem właściwego okręgu konsularnego proszę skorzystać ze strony: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie

UWAGA!

Wybierając obwód głosowania, proszę zwrócić uwagę, ilu wyborców już się w nim zarejestrowało. Jeśli w danym państwie (okręgu konsularnym) utworzono więcej obwodów głosowania, sugerujemy wybranie obwodu z najmniejszą liczbą wyborców.

Swoje dane należy podawać kompletnie i dokładnie, zgodnie z ich pisownią w ważnym polskim dokumencie tożsamości (proszę uwzględniać znaki diakrytyczne np. ą, ś, ł). Przy wpisywaniu adresu pobytu za granicą proszę o podanie pełnych danych w formacie stosowanym przy adresowaniu korespondencji nadawanej pocztą. Proszę sprawdzić poprawność danych przed ostatecznym zatwierdzeniem formularza.

W przypadku problemów z rejestracją można skorzystać z sposobów wnioskowania o ujęcie w spisie przez właściwego terytorialnie konsula:

– złożyć wniosek w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie);

– złożyć wniosek przekazując na adres poczty elektronicznej konsula skan lub zdjęcie podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych ambasad i konsulatów).

Jeśli poszukują Państwo informacji o warunkach głosowania za granicą, zalecamy odwiedzić stronę Państwowej Komisji Wyborczej: https://www.pkw.gov.pl/

Dodatkowo informacje można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2024