Święto Polskiej Konstytucji 3 Maja!… May 3rd Polish Constitution Day!

Oddział Missouri Kongresu Polonii Amerykańskiej serdecznie zaprasza WSZYSTKICH na obchody Święta Konstytucji 3 Maja, które odbędą się w polskiej Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Agaty w St. Louis, w dniu 7 maja 2023 r. Z tej okazji, o godz. 10, zostanie odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny. Tuż po mszy uroczystość uświetni polski obiad w parafialnej kawiarence.

https://www.polishchurchstlouis.org/

The Missouri Division of the Polish American Congress cordially invites ALL to the celebration of the May 3rd Polish Constitution Day, which will be held at the Polish Roman-Catholic Parish of St. Agatha in St. Louis, on May 7, 2023.
The solemn Holy Mass for the Fatherland will start the ceremony at 10 am. Immediately after the mass, we invite you to the parish cafe for a Polish dinner.

https://www.polishchurchstlouis.org/