Spanberger, Graves Lead Bipartisan Effort to Eliminate the WEP & GPO

Spanberger, Graves Lead Bipartisan Effort to Eliminate the WEP & GPO, Momentum Grows to Provide Long Overdue Fairness to Public Servants\

Spanberger, Graves prowadzą ponadpartyjne wysiłki mające na celu wyeliminowanie WEP i GPO, rozmach rośnie, aby zapewnić od dawna oczekiwaną uczciwość urzędnikom publicznym.

WASHINGTON, DC – U.S. Representatives Abigail Spanberger (D-VA-07) and Garrett Graves (R-LA-06) are leading the bipartisan, national effort to eliminate the Windfall Elimination Provision (WEP) and the Government Pension Offset (GPO).

WASHINGTON, DC – Przedstawiciele USA Abigail Spanberger (D-VA-07) i Garrett Graves (R-LA-06) kierują ponadpartyjnymi, krajowymi staraniami mającymi na celu wyeliminowanie przepisu o likwidacji nieprzewidzianych okoliczności (WEP) i rządowego offsetu emerytalnego (GPO).

https://spanberger.house.gov/posts/spanberger-graves-lead-bipartisan-effort-to-eliminate-the-wep-gpo-momentum-grows-to-provide-long-overdue-fairness-to-public-servants