Prawo do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce dla polskich emerytów mieszkających w USA oraz prawo do emerytury proporcjonalnej

Coroczne obrady Krajowej Rady Kongresu Polonii Amerykańskiej odbyły się w Chicago w dniach 18-20 października 2018 roku.  Oddział Missouri KPA reprezentowany był przez prezesa W. Golika i v-prezesa M. Waniołkę.  Dr. Golik wygłosił na zjeździe prelekcję przygotowaną przez Sekretarza Oddziału E. Brzyskiego o nieprzestrzeganiu przez ZUS obowiązujących przepisów o emeryturze i o nieprzestrzeganiu umowy między Polską i USA, dotyczącej polskich emerytów mieszkających w USA. Szczegóły prelekcji podane są w linkach zamieszczonych na tej stronie.