HELP TO REPEAL “WEP” / POMÓŻ UCHYLIĆ „WEP”

HELP TO REPEAL “WEP”!

THE SOCIAL SECURITY FAIRNESS ACT

The Social Security Fairness Act submitted to the US Congress (House of Representatives and Senate) repeals the Government Pension Offset and the Windfall Elimination Provisions (WEP) from the existing Social Security Act. The Act already is supported by 153 Representatives and 25 Senators. If this Act will pass the Congress and will be signed by the President, it would automatically solve the problem of the proportional pension in Poland (WEP deduction would not apply any more).

THE CONGRESS MEMBERS OF MISSOURI HAVE NOT SUPPORTED THIS ACT YET !

It is in the interest of POLONIA to join this initiative (see LINK below).

LINK:

Action Alert #105 – H.R. 141 is Starting to Move

YOU SHOULD SEND A LETTER TO YOUR REPRESENTATIVE IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES AND TO YOUR TWO SENATORS IN THE SENAT.

YOU SHOULD SEND THESE LETTERS EVEN IF THAT MATTER DOES NOT CONCERNED YOU DIRECTLY. (see below for the letters drafts and “Zip Codes by U.S. Congressional District”).

MAKE THIS, IN SOLIDARITY WITH THE POLISH RETIREES, TO WHOM THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION UNJUSTLY CUTS UP TO 50% OF THE VALUE OF THEIR POLAND’S PENSION FROM THEIR SOCIAL SECURITY BENEFIT.

HOW TO SEND LETTERS?

1 -> Use your ZIP code to check who is your US Representative (see attached “Zip Codes by U.S. Congressional District”

2 -> Print out the letters to your Representative and to two (2) Senators.

Letter to Senator Roy Blunt

Letter to Senator Josh Hawley

Letter to Representative Ann Wagner

Letter to Representative William Clay

3 -> Sign and enter the date and missing personal data.

4 -> When addressing the envelope, use addresses from the individual letters, e.g.:

The Honorable William Clay Jr.
United States House of Representatives
2428 Rayburn House Office Bldg.
Washington, DC 20515


POMÓŻ UCHYLIĆ „WEP”!

USTAWA O SPRAWIEDLIWYM ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM 

Do Kongresu USA (Izby Reprezentantów i Senatu) została zgłoszona Ustawa eliminująca, Offset Emerytalny Rządu i „Windfall Elimination Provision (WEP)” z obecnej Ustawy o „Social Security”. Już teraz popiera ją 153 Reprezentantów i 25 Senatorów. Gdyby ta Ustawa została uchwalona i podpisana przez Prezydenta to automatycznie rozwiązało by to problem emerytury proporcjonalnej w Polsce (potrącenie WEP już by nie obowiązywało).

KONGRESMENI Z MISSOURI JESZCZE NIE POPARLI TEJ USTAWY !

W interesie POLONII  jest przyłączenie się do tej inicjatywy (patrz LINK poniżej). 

LINK:

Action Alert #105 – H.R. 141 is Starting to Move

PROSZĘ WYSŁAĆ LIST DO SWOJEGO REPREZENTANTA W IZBIE REPREZENTANTÓW I DO SWOICH DWÓCH SENATORÓW W SENACIE.

PROSZĘ WYSŁAĆ TE LISTY NAWET JEŻELI CIĘ TA SPRAWA BEZPOŚREDNIO NIE DOTYCZY(patrz poniżej na wzory listów i “Zip Codes by U.S. Congressional District”).

ZRÓB TO PRZEZ SOLIDARNOŚĆ Z POLSKIMI EMERYTAMI, KTÓRYM „SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION” NIESPRAWIEDLIWIE POTRĄCA DO 50% WARTOŚCI POLSKIEJ EMERYTURY Z EMERYTURY Z SOCIAL SECURITY.

 JAK WYSYŁAĆ LISTY?

1-> Używając Twój kod pocztowy sprawdź kto jest Twoim Reprezentantem w Kongresie (patrz załączony “Zip Codes by U.S. Congressional District”).

2-> Wydrukuj listy do swojego Reprezentanta i do dwóch (2) Senatorów.

Letter to Senator Roy Blunt

Letter to Senator Josh Hawley

Letter to Representative Ann Wagner

Letter to Representative William Clay

3-> Podpisz, wpisz datę i brakujące dane osobowe.

4-> Adresując kopertę użyj adresów z poszczególnych listów, np.:

The Honorable William Clay Jr.
United States House of Representatives
2428 Rayburn House Office Bldg.
Washington, DC 20515Zip Codes by U.S. Congressional District

 1st Congressional District – Representative William Clay Jr.

 (St. Louis City)

63101  63102   63103  63104  63106  63107  63108  63109   63110  63111  63112  63113  63115  63116 63118  63139  63147  63150  63160

 (St. Louis Co.)

63031  63033  63034  63042  63043  63044  63045  63074  63105  63114  63117  63119  63120  63121  63122   63123  63124   63125  63130   63132  6313   63134  63135  63136  63137  63138  63140  63141  63143  63144  63145  63146 

2nd Congressional District – Representative Ann Wagner

(St. Louis Co.)

63001  63005  63011  63017  63021   63025  63026   63038  63040  63043  63044  63045 63049   63069  63074   63088  63105  63114  63117  63119  63122  63123  63124  63125  63126  63127  63128  63129  63130  63131 63132  63141  63144  63146

LINKS:

H.R.141 – 116th Congress (2019-2020): Social Security Fairness Act …

S.521 – 116th Congress (2019-2020): Social Security Fairness Act …