PASZPORTY / PASSPORTS


Kongres Polonii Amerykańskiej – Oddział Missouri przy współdziałaniu z Emerytowanym Konsulem Honorowym Panem Robertem Ogrodnikiem chce zorganizować, tak jak w ubiegłym roku, w jesieni (listopad), przy parafii Św. Agaty w St. Louis, DYŻUR KONSULARNY dotyczący wyrabiania i przedłużania POLSKICH PASZPORTÓW.

Zorganizowanie takiego dyżuru zależy od ilości  zainteresowanych osób (wymagane – min. od 25 – 30 osób). Obecnie składanie wniosku na paszport biometryczny musi odbyć się osobiście. A więc trzeba jechać do Chicago. My stwarzamy możliwość załatwienia tego w St. Louis. Oczekiwanie na paszport biometryczny wynosi do 2 miesięcy. Wnioski zostaną dostarczone przez konsulat do wypełnienia na miejscu. Do wniosku trzeba dołączyć jedno (1) zdjęcie (fotograf na miejscu).The Polish American Congress Missouri Division in cooperation with the Honorary Consul Emeritus Mr. Robert Ogrodnik is going to organize the CONSULAR PASSPORT SERVICE in the fall (November) of this year, as it was done last year.

Normally the passport application must be submitted personally in the Polish General Consulate in Chicago. Because of our initiative, you will be able to apply for a new Polish passport or extend existing one in St. Louis at St. Agatha Church. In order to get such Consular Passport Service we need to have at least 25 – 30 applicants.

The waiting time for the passport will be up to 2 months. You will need one (1) passport picture (the photographer will be available on the site).


Proszę zgłaszać nazwiska i nr tel. osób  starających się o paszport do:

If you would like to apply please call or e-mail the applicants names and phone # to:

Eugene Brzyski

[email protected]

(314) 991-0221