Powstanie Warszawskie 1944; The Warsaw Uprising of 1944

Powstanie Warszawskie 1944

Powstanie Warszawskie 1944 r. — było heroiczną i tragiczną 63-dniową walką o wyzwolenie Warszawy spod okupacji hitlerowskiej / niemieckiej  podczas II Wojny Światowej. Polski ruch oporu został podjęty przez Armię Krajową w czasie kiedy wojska alianckie przebijały się przez obronę Normandii a Armia Czerwona stała na linii Wisły.

 

 

The Warsaw Uprising of 1944

The Warsaw Uprising of 1944 — a heroic and tragic 63-day struggle to liberate World War 2 Warsaw from Nazi/German occupation. Undertaken by the Home Army (Armia Krajowa, AK), the Polish resistance movement, at the time Allied troops were breaking through the Normandy defenses and the Red Army was standing at the line of the Vistula River.

 

World War 2: Warsaw Uprising 1944