Robert Ogrodnik – THE HONORARY MEMBER OF THE BOARD OF THE MISSOURI DIVISION OF POLISH AMERICAN CONGRESS / HONOROWY CZŁONEK RADY ODDZIAŁU MISSOURI KONGRESU POLONII AMERYKAŃSKIEJ

THE BOARD OF THE MISSOURI DIVISION OF POLISH AMERICAN CONGRESS (PAC), IN RECOGNITION OF MERITS, GRANTS MR. ROBERT OGRODNIK, A FORMER VICE PRESIDENT OF THE MISSOURI DIVISION OF PAC AND THE EMERITUS HONORARY CONSUL OF POLAND IN MISSOURI, A TITLE OF THE HONORARY MEMBER OF THE BOARD OF THE MISSOURI DIVISION OF POLISH AMERICAN CONGRESS.
 

RADA ODDZIAŁU MISSOURI KONGRESU POLONII AMERYKAŃSKIEJ (KPA), W UZNANIU ZASŁUG, PRZYZNAJE PANU ROBERTOWI OGRODNIKOWI, BYŁEMU WICE-PREZESOWI ODDZIAŁU MISSOURI KPA I EMERYTOWANEMU KONSULOWI HONOROWEMU POLSKI W MISSOURI, TYTUŁ HONOROWEGO CZŁONKA RADY ODDZIAŁU MISSOURI KONGRESU POLONII AMERYKAŃSKIEJ.