PAC – Members Meeting of the Missouri Division / Zebranie Członków Oddz. Missouri

Members Meeting #2/2017of the Missouri Division
of the Polish American Congress
– OPEN for EVERYBODY
Wednesday, April 19, 2017 at 8:00 pm

A meeting of members of the Missouri Division of the Polish American Congress will be held on Wednesday, April 19, 2017 at 8:00 pm at the PNA Lodge – Polish Cadets Lodge 1134, 8201 Vulcan Street, St. Louis, MO 63111 
EVERYBODY interested in a Polish-American agenda is cordially invited.

Zebranie Członków #2/2017 Oddz. Missouri
Kongresu Polonii Amerykańskiej
– OTWARTE dla WSZYSTKICH –
środa, 19 kwietnia, 2017 r. o godz. 20:00

Zebranie członków Oddziału Missouri Kongresu Polonii Amerykańskiej odbędzie się 19 kwietnia (środa), 2017 r. o godz. 20:00 w  lokalu PNA – Polish Cadets Lodge 1134, 8201 Vulcan Street, St. Louis, MO 63111 
Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH zainteresowanych tematyką polonijną.