PAC – Full rights for the Missouri Division of the Polish American Congress

Full rights for the Missouri Division of the Polish American Congress starting on February 19th, 2017.

We have a pleasure to inform all of our members that on April 27th, 2017 the National Executive Committee of the Polish American Congress officially recognized the Missouri State Division of the Polish American Congress as the division with full rights starting on February 19th, 2017.


Oddział Missouri Kongresu Polonii Amerykańskiej stał się pełnoprawną organizacją od dnia 19 lutego 2017 r.

Z przyjemnością zawiadamiamy wszystkich naszych członków, że dnia 27 kwietnia 2017 r. Oddział Stanu Missouri Kongresu Polonii Amerykanskiej został oficjalnie uznany przez Krajowy Komitet Wykonawczy Kongresu Polonii Amerykanskiej za pełnoprawną organizację od dnia 19 lutego 2017 r.

Eugene Brzyski

Sekretarz

Oddz. Missouri KPA