PAC – Annual Members Meeting 2017 of the Missouri Division of the Polish American Congress on Wednesday, June 28, 2017 at 7:00 pm

An Annual  Meeting of Members of the Missouri Division of the Polish American Congress will be held on Wednesday, June 28, 2017 at 7:00 pm in the cafeteria of the St. Agatha Church. The Annual Report of the operation of the division will be provided.

The two (2) National Directors and one (1) Alternate National Director shall be elected on the meeting for two (2) year term. They will be representing our division on the Meetings of the Council of the National Directors.


Walne Zebranie Członków 2017 r. Oddziału Missouri Kongresu Polonii Amerykańskiej środa, 28 czerwca, 2017 r. o godz. 19:00

Walne Zebranie Członków Oddziału Missouri Kongresu Polonii Amerykańskiej odbędzie się w środę 28 czerwca, 2017 r. o godz. 19:00 w kawiarni Kościoła Św. Agaty.

Na zebraniu zostanie przedstawione sprawozdanie z rocznej działalności oddziału.

Zostaną też wybrani, na dwuletnią kadencję, dwaj Dyrektorzy Krajowi i jeden Dyrektor Alternatywny, którzy będą reprezentować nas na zebraniach Rady Krajowych Dyrektorów.