PAC-Members Meeting #1/2018 of the Missouri Div. of the Polish American Congress

OPEN for EVERYBODY
Sunday, January 14, 2018 at 11:15 am

A meeting of members of the Missouri Division of the Polish American Congress will be held on Sunday, January 14, 2018 at 11:15 am at the School Bldg. of the St. Agatha Parish. The events calendar of the Missouri Div. of PAC for 2018 will be discussed.

EVERYBODY interested in a Polish-American agenda is cordially invited.

Please join us as an Associate Member (no dues required), if you like and support what we do.


Zebranie Członków #1/2018 

Oddz. Missouri Kongresu Polonii Amerykańskiej
 OTWARTE dla WSZYSTKICH
niedziela, 14 stycznia, 2018 r. o godz. 11:15

Zebranie członków Oddziału Missouri Kongresu Polonii Amerykańskiej odbędzie się w niedzielę 14 stycznia, 2018 r. o godz. 11:15 w  budynku szkolnym  Parafii Św. Agaty. Omawiany będzie kalendarz impez organizowanych przez Oddz. Missouri KPA na 2018 r.

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH zainteresowanych tematyką polonijną.

Przyłącz się do nas jako Członek Stowarzyszony (składka nie jest wymagana), jeżeli podoba Ci się i popierasz to co robimy.

Eugene Brzyski

Sekretarz

Oddz. Missouri 

MEMBERS_MEETING_2018