On the 79th anniversary of the Volhynia Genocide official apology is in order. W 79. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu obowiązują oficjalne przeprosiny.

On the 79th anniversary of the Volhynia Genocide, an official apology is in order.

It has been 79 years since the event known as “Bloody Sunday” – the apogee of the murder of the local Polish population living in villages and towns in Volhynia. Following a Polish parliamentary resolution, the commemoration of the National Day of Remembrance for the Victims of Genocide Perpetrated by Ukrainian Nationalists on the Citizens of the Second Polish Republic, annual commemoration takes place on July 11th.

https://poloniainstitute.net/recommended/recommended-articles/volhynia-genocide/

 

W 79. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu obowiązują oficjalne przeprosiny.

Mija 79 lat od wydarzenia znanego jako „Krwawa Niedziela” – apogeum mordu na miejscowej ludności polskiej zamieszkującej wsie i miasteczka na Wołyniu. Zgodnie z uchwałą polskiego parlamentu obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Popełnionego przez Ukraińskich Nacjonalistów na obywatelach II RP, 11 lipca odbywają się doroczne obchody.

 

https://poloniainstitute.net/recommended/recommended-articles/volhynia-genocide/