KOMU I DLACZEGO PRZESZKADZA POMNIK KATYŃSKI W JERSEY CITY? / WHY THE KATYN MONUMENT BOTHERS SOMEONE IN JERSEY CITY?

KOMU I DLACZEGO PRZESZKADZA POMNIK KATYŃSKI W JERSEY CITY?

Wcześniej były nieudane próby usunięcia pomnika z placu, na którym stoi. Teraz chce się go odgrodzić od ludzi i zasłonić ławkami, murem, wałem ziemnym i krzakami.

Wydawałoby się, że teraz kiedy Rosja rozpętała wojnę na Ukrainie i dopuszcza się ludobójstwa i popełnia zbrodnie wojenne, POMNIK KATYŃSKI powinien być wyeksponowany jako przypomnienie ludobójstwa popełnionego na polskich więźniach wojennych przez zbrodniczy Komunistyczny Związek Sowiecki w 1940 r., które nigdy nie powinno się powtórzyć. Ludobójstwo katyńskie popełnione przez Rosjan nie zostało ukarane i teraz znowu odrodziło się na Ukrainie.

Czy tym którzy chcą schować POMNIK KATYŃSKI za wałem ziemnym i parawanem zieleni zależy na ukryciu i zapomnieniu zbrodni Komunistycznego Związku Sowieckiego?


WHY THE KATYN MONUMENT BOTHERS SOMEONE IN JERSEY CITY?

Previously, there were unsuccessful attempts to remove the monument from the square on which it stands. Now the City Board want to separate it from the people and hide it behind the benches, a wall, an earthen embankment and bushes.

Now that Russia has unleashed a war in Ukraine and is committing genocide and the war crimes, the KATYN MONUMENT should be viewed as a reminder of the genocide committed on Polish prisoners of war by the criminal Communist Soviet Union in 1940, which should never be repeated. The Katyn genocide committed by Russians was not punished and has now been reborn in Ukraine.

Do those who intend to place the KATYN MONUMENT behind the embankment and a green screen want to hide and forget the crimes of the Communist Soviet Union?