Poland – Temple of Divine Providence


Po 225 latach jest – Świątynia Opatrzności Bożej. Za wolną Polskę i Konstytucję 3 Maja


Źródło: niezależna.pl; dodano: 11.11.2016.
sobFoto: facebook.com/whhstudnia

225 lat temu zdecydowano o wybudowaniu Świątyni Opatrzności jako Wotum Narodu za uchwalenie Konstytucji 3 maja i wolną Polskę. Obietnice przed Bogiem w imieniu Rzeczypospolitej złożyło Zgromadzenie Narodowe wraz królem Stanisławem Augustem Poniatowskim  i Prymasem Polski Michałem Jerzym Poniatowskim..  

Historia budowy Świątyni Najwyższej Opatrzności liczy ponad 200 lat i wiąże się z Konstytucją 3 maja z 1791, kiedy to uchwałą posłów Sejmu Czteroletniego podjęta została decyzja o wybudowaniu świątyni jako wotum wdzięczności za Konstytucję. Kamień węgielny wmurowano na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego UW w pobliżu Łazienek. III rozbiór Polski przerwał podjęte prace.

Działania na rzecz budowy świątyni wznowiono po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Obiekt miał być zbudowany na Polu Mokotowskim. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił jej realizację przez następnych kilkadziesiąt lat. Z kolejną inicjatywą budowy świątyni wystąpił w 1989 roku prymas Józef Glemp.

W 210 rocznicę rozpoczęcia budowy po raz pierwszy, 2 maja 2002 roku, uroczyście wmurowano kamień węgielny, pobłogosławiony przez Jana Pawła II, a następnie rozpoczęto pierwsze prace budowlane na Polach Wilanowskich.

Dziś 11 listopada 2016 roku trwa historyczne wydarzenie, na które czekaliśmy 225 lat. To okres w dziejach Rzeczypospolitej, w którym przeżywaliśmy wiele dramatycznych chwil, okres, w którym  zmagania narodu o niepodległość państwa polskiego przeplatały się z krótkimi okresami wolności.

Od 2008 roku budowę Świątyni kontynuował nowy metropolita Warszawski, kardynał Kazimierz Nycz i powołane przez niego w tym celu Centrum Opatrzności Bożej.

Mimo wielu trudów pierwszy etap prac został zakończony. Dnia 11 listopada 2016 jesteśmy świadkami otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej. To wielkie narodowe Wotum jest efektem ofiarności wielu tysięcy ludzi.

Kardynał Kazimierz Nycz wielokrotnie dziękował Darczyńcom (jest ich prawie100 tysięcy osób) za Ich ofiarność:
to Wy jesteście Bożym darem przy budowie tego kościoła i bohaterami naszej wolności, wypełniając – często kosztem wielu wyrzeczeń – testament naszych praojców. Po upływie 225 lat od uchwały Sejmu Wielkiego, 11 listopada 2016 roku, z niekłamaną radością otwieramy dla wiernych drzwi Świątyni Opatrzności Bożej. Wybudowana ona została wysiłkiem i ofiarnością dziesiątków tysięcy Darczyńców, odczuwających duchową łączność z minionymi pokoleniami Polaków i dumę z możliwości wypełnienia złożonej Bogu przez przodków obietnicy.
O godzinie 9.00 odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Prymasa Polski, abp. Wojciecha Polaka. Jej gospodarzem był Metropolita Warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. W koncelebrze uczestniczyli liczni polscy biskupi oraz nuncjusz apostolski, abp. Salvatore Pennacchio.