Poland has joined the 25 most developed economies of the world including Germany, France, Japan, Australia and USA

 

FTSE Russell Reclassifies Poland To Developed Market Status


Date 29/09/2017

  • FTSE Russell has announced the upgrade of Poland from Emerging Market to Developed Market status on 29 September 2017.  The decision will be effective in conjunction with the FTSE Global Equity Index Series semi-annual review in September 2018
  • Poland’s upgrade to Developed Market status represents an acknowledgement of the progress of the Polish economy and capital markets
  • Poland has joined the 25 most developed economies of the world including Germany, France, Japan, Australia and USA
  • Poland is the first Central and Eastern European economy to be upgraded to Developed Market status

The index provider FTSE Russell has announced the results of the annual classification of countries on 29 September 2017. Poland has been upgraded from Emerging Market to Developed Market status. The decision will be effective in conjunction with the FTSE Global Equity Index Series semi-annual review in September 2018.

“The FTSE Russell upgrade of Poland to Developed Market status represents an acknowledgement of the progress of the Polish economy and capital markets and is a major step in their development. Poland has all the features of a developed market, including secure trading and post-trade services, as well as advanced infrastructure. GPW uses a state-of-the-art trading system and its listed companies meet the highest standards of corporate governance and disclosure requirements. Furthermore, the dynamic development of the Polish economy represents an opportunity for international investors.  Poland’s upgrade to Developed Market status is a challenge, which we are ready to face,” said Marek Dietl, President of the GPW Management Board. 

Following this upgrade, Poland has joined the world’s 25 most developed economies including Germany, France, Japan, Australia and USA. Poland is the first Central and Eastern European economy to be upgraded to Developed Market status.

FTSE Russell reviews its country classification in view of the regulatory environment, infrastructure and quality of the capital market, the depository and clearing system, as well as the status of the derivatives market.

FTSE Russell indices are an important benchmark for leading global investment funds. The classification may result in moving companies from FTSE indices of emerging markets to FTSE indices of developed markets.

Poland remains classified as an Emerging Market by MSCI, which in turn expands the range of investors interested in the Polish market.

Link to the website featuring FTSE Russell’s decisionGOSPODARKA / WIADOMOŚĆ / 30.09.2017, godz. 10:51

Polska w gronie najbardziej rozwiniętych rynków

Kontakt z autorem

Agencja indeksowa FTSE Russell zdecydowała o przekwalifikowaniu Polski z rynków rozwijających się do rozwiniętych – poinformowała FTSE Russell w komunikacie. To “ważny krok” w rozwoju naszego rynku kapitałowego – powiedział prezes GPW Marek Dietl.

Agencja indeksowa FTSE Russell ogłosiła wyniki corocznej klasyfikacji krajów pod względem statusu rozwoju. Polska została przekwalifikowana z rynków rozwijających się (Emerging Markets) do rozwiniętych (Developed Markets).

Jak podkreśla Giełda Papierów Wartościowych, decyzja FTSE Russell oznacza, że Polska znalazła się w grupie 25 najbardziej rozwiniętych światowych rynków, do których zaliczane są m.in. Niemcy, Francja, Japonia, Australia i Stany Zjednoczone.

To pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej

– czytamy w komunikacie GPW.

Podczas rewizji klasyfikacji FTSE Russell bierze pod uwagę m.in. otoczenie regulacyjne, infrastrukturę i jakość rynku kapitałowego, kształt systemu depozytowo-rozliczeniowego czy rozwój rynku instrumentów pochodnych.

Przekwalifikowanie Polski do rynków rozwiniętych to docenienie rozwoju polskiej gospodarki i naszego rynku kapitałowego oraz ważny krok w jego rozwoju. Polska posiada wszystkie zalety rynków rozwiniętych, m.in. bezpieczeństwo obrotu i usług post-transakcyjnych oraz rozwiniętą infrastrukturę. GPW funkcjonuje w oparciu o nowoczesny system transakcyjny, a spółki notowane na giełdzie spełniają wysokie standardy w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego. Dodatkowo, dynamiczny rozwój polskiej gospodarki jest dobrym argumentem do inwestowania na naszym rynku przez globalnych inwestorów. Awans Polski do Developed Markets to także duże wyzwanie i rosnące oczekiwania wobec rynku kapitałowego, którym gotowi jesteśmy sprostać

– powiedział cytowany w komunikacie Dietl.

Źródło: PAP, niezalezna.pl