Poland – 200th Anniversary


UNESCO patron of the celebrations of the 200th anniversary of the death of Kosciuszko


Published: 05/02/2016
Updated: 02/05/2016, 18:11

kosciuszko2

Tadeusz Kosciuszko Photo: Wikimedia Commons – public domain

UNESCO covered the auspices of the celebration of the 200th anniversary of the death of Tadeusz Kosciuszko, which accrue in 2017. – Told PAP on Friday, director of the office of the Committee of the Kosciuszko Mound Leszek Cierpialowski.

“We are very pleased with this. We hope that this sponsorship will help us, carers Mound, in collaboration with various institutions, worthy celebration of the anniversary of the death of General, the head of the Kosciuszko Uprising “- said Cierpialowski.

As reported by a committee of UNESCO: “This anniversary is an opportunity to organize large-scale celebrations on the national and international level. This creates an opportunity to promote achievements of Polish culture, science and history in the country and the world, giving the events a unique rank and importance, as well as conducive to establishing international contacts. ”

The request for patronage of UNESCO jointly by three organizations Kosciuszko Committee Kosciuszko Mound in Krakow, the Kosciuszko Foundation (The Kosciuszko Foundation) from New York and Heritage Kosciuszko (Kosciuszko Heritage Inc.) from Sydney.

Representatives of the Committee of the Kosciuszko Mound in Krakow believe that the 200th anniversary of the death of a prominent Pole will be an excellent opportunity to commemorate and zoom in Poland and in the world this outstanding form. “Still it seems to me that Kosciuszko is better known in the US than in Poland” – commented the director of the office of the Committee.

Anniversary of UNESCO provides an opportunity for the promotion of Krakow, which – according to the Committee – as the burial place of the Kosciuszko has every reason to become the heart of the ongoing 2017. Celebrations. But – to come to this – financial resources are necessary and here the Committee counts on the support of the city, provincial and national authorities.

The celebrations in Krakow Committee plans m.in .: youth meeting, occasional concerts, exhibitions, films, lectures and workshops. It will also be marked and described the first Kosciuszko Krakow route – the route visit the places and monuments related to the history of the warden.

The culmination of the celebrations will be Krakow Kosciuszko Week, scheduled for 10-16 October 2017., And an international conference environments Kosciuszko.

In 2017. UNESCO, in addition to the celebration of the 200th anniversary of the death of Tadeusz Kosciuszko (1746-1817), will also include the patronage of the 100th anniversary of the death of Ludwik Zamenhof (1859-1917) – the creator of the international language Esperanto.


UNESCO patronem obchodów 200. rocznicy smierci Kosciuszki

publikacja: 05.02.2016
aktualizacja: 05.02.2016, 18:11

UNESCO objelo patronatem obchody 200. rocznicy smierci Tadeusza Kosciuszki, które przypadna w 2017 r. – poinformowal w piatek PAP dyrektor biura Komitetu Kopca Kosciuszki Leszek Cierpialowski.

Bardzo cieszymy sie z tego. Mamy nadzieje, ze ten patronat ulatwi nam, opiekunom kopca Kosciuszki, we wspólpracy z róznymi instytucjami, godne obchody rocznicy smierci generala, naczelnika powstania kosciuszkowskiego” – powiedzial Cierpialowski.

Jak podal komitet UNESCO: „Takie rocznice sa okazja do organizowania szeroko zakrojonych obchodów na szczeblu krajowym i miedzynarodowym. Stwarza to mozliwosc promocji dorobku polskiej kultury, nauki, historii w kraju i na swiecie, nadajac tym wydarzeniom wyjatkowa range i znaczenie, a takze sprzyja nawiazywaniu kontaktów miedzynarodowych”.

Wniosek o patronat UNESCO zlozyly wspólnie trzy organizacje kosciuszkowskie: Komitet Kopca Kosciuszki z Krakowa, Fundacja Kosciuszkowska (The Kosciuszko Foundation) z Nowego Jorku oraz Dziedzictwo Kosciuszki (Kosciuszko Heritage Inc.) z Sydney.

Przedstawiciele Komitetu Kopca Kosciuszki w Krakowie uwazaja, ze 200. rocznica smierci wybitnego Polaka bedzie doskonala okazja do upamietnienia i przyblizenia w Polsce i na swiecie tej wybitnej postaci. „Wciaz sie mi wydaje, ze Kosciuszko bardziej znany jest w USA niz w Polsce” – skomentowal dyrektor biura Komitetu.

Rocznica pod patronatem UNESCO daje szanse na promocje Krakowa, który – zdaniem przedstawicieli Komitetu – jako miejsce pochówku Kosciuszki ma wszelkie podstawy, by stac sie sercem trwajacych caly 2017 r. obchodów. Ale – aby do tego doszlo – potrzebne sa srodki finansowe i tu Komitet liczy na wsparcie miasta, wladz wojewódzkich i panstwowych.

W ramach obchodów w Krakowie Komitet planuje m.in.: zlot mlodziezy, koncerty okolicznosciowe, wystawy, projekcje filmów, odczyty i warsztaty. Zostanie równiez oznakowany i opisany pierwszy Krakowski Szlak Kosciuszkowski – trasa turystyczna po miejscach i zabytkach zwiazanych z historia naczelnika.

Kulminacja obchodów ma byc Krakowski Tydzien Kosciuszki, zaplanowany na 10-16 pazdziernika 2017 r., oraz miedzynarodowa konferencja srodowisk kosciuszkowskich.

W 2017 r. UNESCO, oprócz obchodów 200. rocznicy smierci Tadeusza Kosciuszki (1746–1817), obejmie tez patronatem obchody 100. rocznicy smierci Ludwika Zamenhofa (1859–1917) – twórcy miedzynarodowego jezyka esperanto