Former Polish prime minister Jan Olszewski dies at 88 / Nie żyje Jan Olszewski, premier Polski w latach 1991–1992. Miał 88 lat.

English version: www.washingtonpost.com

Wersja polska: www.dzieje.pl