Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sobotę, 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. głosowanie odbędzie się w sobotę, 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago zostało utworzonych 15 obwodów głosowania, m.in. obwód głosowania nr 238 z siedzibą w:

Saint Louis, St. Agatha Church
Polish Roman Catholic Parish
3239 S 9th Street
St. Louis, MO 63118

Konsul Generalny nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW https://ewybory.msz.gov.pl bądź do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago (do 11 pażdziernika, 2019):

1. e-mailowo: [email protected]
2. telefonicznie, nr tel.: +1 312 337 8166 wew. 329 (zaraz po zgłoszeniu się operatora) albo 4 (wybór opcji “sprawy prawne” z menu)
3. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in Chicago, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
5. faksem, nr faksu: +1 312 337 78

Dalsze informacje o tym jak dokonać wpisu można otrzymać na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Chicago: https://chicago.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/glosowanie_za_granica_w_wyborach_do_sejmu_rp_i_do_senatu_rp_w_2019_r___1;jsessionid=2860EC7CFDA8ED7CAC04F0BC4D8F01E7.cmsap5p

Wojciech Golik

Konsul Honorowy RP w Missouri

2019 wybory do Sejmu RP