NA RATUNEK POLSKIM DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ / RESCUE POLISH CHILDREN WITH CANCER

ORGANIZACJE POLONIJNE
Z ST. LOUIS Z POMOCĄ POLSKIM
DZIECIOM CHORYM NA RAKA
POLISH AMERICAN
ORGANIZATIONS FROM ST.
LOUIS AREA HELP POLISH
CHILDREN SUFFERING FROM
CANCER

 


Organizacje Polonijne z St. Louis (Polish American Congress – MO Division, Polish American Cultural Society of Metropolitan St. Louis and Polish National Alliance – Polish Cadets – St. Louis) przekazały, FUNDACJI NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ w Polsce, cały zysk $2,640.60  z  Bankietu i Polonez Balu zorganizowanego 3 listopada 2018r. w  100 Rocznicę Odzyskania Niepodlegości Polski.

Przy tej okazji, organizatorzy SERDECZNIE DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM  tej charytatywnej imprezy, dzięki którym możliwe było zgromadzenie pieniędzy na ten szlachetny cel.


The Polish American Organizations from St. Louis (Polish American Congress – MO Division, Polish American Cultural Society of St. Louis and Polish National Alliance – Polish Cadets – St. Louis) has donated, to THE RESCUE FUND FOR CHILDREN WITH A CANCER DISEASE in Poland, the entire profit of $ 2,640.60 from the Banquet and Polonaise Ball organized on November 3, 2018 on the 100th Anniversary of Regaining Polish Independence.

On this occasion, the organizers THANK ALL PARTICIPANTS of this charity event, thanks to which it was possible to collect money for this noble goal.

 Links:

Potwierdzenie przelewu / Confirmation of payment

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową