Photo Gallery of the Polish Independence Banquet and Polonez Ball 2018

Photos are subject to copyright protection and personal property, the property of the copyright law. Zdjęcia są objęte ochroną praw autorskich majątkowych i osobistych, stanowią moją własność w świetle prawa autorskiego. Tylko dla PACS & PAC w Missouri. TV CRACOVIA – Marek Jankowicz – [email protected]