Horrors of Bucha echo Soviet’s 1940 massacre of Poles in Katyń! Horrory Buczy przypominają sowiecką rzeź Polaków w Katyniu w 1940 r!

 

Gdy świat ogarnia przerażenie z powodu rosyjskich okrucieństw na Ukrainie, czołowi historycy i inni rysują paralele z masakrą katyńską w 1940 r., w której tajna policja Stalina zamordowała ponad 20 000 Polaków.PAPKA

Zdjęcia wykonane w miastach odbitych przez ukraińskich żołnierzy w rejonie Kijowa pokazują zamordowanych mężczyzn, kobiety i dzieci, którym krępowano ręce i nogi przed uśmierceniem strzałem w tył głowy.

Inne ciała palono, wrzucano do studni lub zostawiano na ulicy. Wielu nosiło ślady tortur. Kobiety i dzieci były gwałcone, zanim zostały zamordowane. Jeden masowy grób zawierał ponad 300 ciał.

Czytaj więcej na stronie na stronie TFN, link poniżej:

https://www.thefirstnews.com/article/horrors-of-bucha-echo-soviets-1940-massacre-of-poles-in-katyn-29465

As the world reels in horror from Russian atrocities in Ukraine, leading historians and others have been drawing parallels with the 1940 Katyń massacre which saw over 20,000 Poles murdered by Stalin’s secret police.PAP

Pictures taken in towns recaptured by Ukrainian soldiers in the Kyiv region show murdered men, women, and children who had their hands and feet bound before being put to death with a gunshot to the back of the head.

Other bodies were burnt, thrown into wells, or left in the street. Many showed signs of torture. Women and children had been raped before being murdered. One mass grave contained over 300 bodies.

Read more on the TFN side:

https://www.thefirstnews.com/article/horrors-of-bucha-echo-soviets-1940-massacre-of-poles-in-katyn-29465