Wybory do Sejmu i Senatu RP w ST. LOUIS (OKW #293) odbędą się 14 października (sobota) w Szkole Polskiej przy kościele Św. Agaty w godzinach 7am-9pm.

Wybory do Sejmu i Senatu RP w ST. LOUIS (OKW #293) odbędą się 14 października (sobota) w Szkole Polskiej przy kościele Św. Agaty w godzinach 7am-9pm. Adres: 3239 S 9th Street, St. Louis, MO 63118. Elektroniczna rejestracja na wybory: https://ewybory.msz.gov.pl.

Więcej informacji o wyborach i referendum znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/usa/wybory-i-referendum-2027 oraz na: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/najczesciej-zadawane-pytania-wybory-i-referendum-2023 .

Osoby zamierzające wziąć udział wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców (zarejestrować).  Można zrobić to na kilka sposobów:   

1)     Wyborca może samodzielnie wpisać się do spisu wyborców w okręgu konsularnym. Możliwe jest to na stronie https://ewybory.msz.gov.pl. Jest to najszybszy i najprostszy sposób dopisania się do spisu wyborców.

2)    Jeśli wyborca nie może skorzystać z możliwości zapisu przez Internet, może osobiście złożyć zgłoszenie na piśmie w Konsulacie Generalnym RP w Chicago (1530 N Lake Shore Dr., Chicago, Il 60610). 

3)    Wniosek można również przesłać pocztą/kurierem na adres Konsulatu.

4)    Wniosek własnoręcznie podpisany może być również wysłany na adres poczty elektronicznej konsula ([email protected] lub [email protected]) w formie skanu lub zdjęcia jako załącznik do wiadomości e-mail. 

Załączniki:

1) pełna informacja na temat wyborów 2023 w St. Louis

2) formularz zgłoszenia do spisu wyborców (rejestracji) – dla wyborców nie korzystających z elektronicznej rejestracji.

Z poważaniem,

Wojciech Golik


Dr. Wojciech L. Golik

Honorary Consul

Republic of Poland

c/o World Trade Center St. Louis

120 S Central Ave #1200 

Clayton, MO 63105

  1. 314-439-6883

[email protected]

facebook.com/khrpstl