Polish American Congress calls for help for the victims of the war in UKRAINE / Kongres Polonii Amerykańskiej apeluje o pomoc ofiarom wojny na UKRAINIE"/>

Polish American Congress calls for help for the victims of the war in UKRAINE / Kongres Polonii Amerykańskiej apeluje o pomoc ofiarom wojny na UKRAINIE

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA CHOJNE DARY PIENIĘŻNE NA POMOC DLA UKRAIŃSKICH UCHODŹCÓW WOJENNYCH W POLSCE. W TYM CELU KWOTA $1250 (zawierająca $500 z konta KPA MO) ZOSTAŁA PRZEKAZANA KRAJOWEMU KONGRESOWI POLONII AMERYKAŃSKIEJ.

Funds will be distributed for medical needs for citizens in Ukraine and refugee needs in Poland through the Council on Aid to Ukrainians of the Ukrainian Congress Committee of America (UCCA).

Zebrane fundusze zostaną rozdzielone na potrzeby medyczne obywateli Ukrainy i potrzeby uchodźców w Polsce poprzez Council on Aid to Ukrainians utworzony przez Ukrainian Congress Committee of America.

 
For more information see the attachment / Więcej informacji w załączniku