PASZPORTOWY DYŻUR KONSULARNY W ST. LOUIS – 19.03.2022

Szanowni Państwo,

19 marca tego roku, w parafii św. Agaty w St. Louis, odbędzie się tegoroczny dyżur konsularny

Na liście oczekujących jest już około 20 osób. Osoby te będą kontaktowane telefonicznie przez Konsulat w Chicago i, po zweryfikowaniu ich sytuacji paszportowej, informowane o dokumentach potrzebnych do wizyty paszportowej 19 marca.

Dodatkowe osoby zainteresowane wymianą paszportu proszone są o wysłanie (przez email) do Konsulatu Honorowego RP w St. Louis informacji zawierającej:

1) imiona i nazwiska osób zainteresowanych

2) ich dat i miejsca urodzenia

3) numery telefonu do kontaktu

Z poważaniem,

Wojciech Golik

Konsul Honorowy RP

Tel. 314-439-6883

[email protected]

facebook.com/khrpstl