Polskie drogi ku niepodległości

In November 1918, after 123 years of absence from the political maps of Europe, Poland regained its independence.

POLISH ROADS TO INDEPENDENCE – EXTENDED VERSION


W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. 

POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – WERSJA ROZSZERZONA


Przemówienie Konsula Honorowego Wojciecha Golika 8 listopada 2020 roku na uroczystości z okazji
Święta Niepodległości w kościele św. Agaty w St. Louis.