Polskie drogi ku niepodległości

In November 1918, after 123 years of absence from the political maps of Europe, Poland regained its independence.
POLISH ROADS TO INDEPENDENCE – EXTENDED VERSION

 
W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. 
 
 
POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – WERSJA ROZSZERZONA