POLONIA W USA GŁOSUJE WYŁĄCZNIE KORESPONDENCYJNIE W SOBOTĘ 27 CZERWCA (o dzień wcześniej niż w Polsce). REJESTRACJI NALEŻY DOKONAĆ DO 15 CZERWCA.

Szanowni Państwo,
 
Pojawiły się informacje nt. warunków głosowania w wyborach prezydenckich 28 czerwca dla Polonii w USA. Z tych informacji wynika, że głosujemy w USA wyłącznie korespondencyjnie! Proszę sprawdzić tu: https://www.gov.pl/web/usa/glosowanie-za-granica-w-wyborach-prezydenta-rp-w-2020-r

 

W zwiazku z tym osoby, które zarejestrowały się na wybory 10 maja i otrzymały potwierdzenie, że ich zgłoszenie zostało prawidłowo zarejestrowane w systemie wyborczym, muszą teraz zarejestrować w tym samym systemie zgłoszenie zmiany sposobu głosowania na głosowanie korespondencyjne.

 

Należy to zrobić do 16-go czerwca w następujacy sposób: 

 

1. Należy dokonać tego poprzez powyższą stronę, której link podaję ponownie: https://www.gov.pl/web/usa/glosowanie-za-granica-w-wyborach-prezydenta-rp-w-2020-r 

 

2. Na dole powyższej strony znajduje sie link do ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl 

Należy nacisnąć na ten link i wówczas otworzy się strona pt.  SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI WYBORCÓW  

 

3. Na dole tej strony znajduje sie zakładka  “ZMIEŃ SPOSÓB GLOSOWANIA” którą należy nacisnąć. Wówczas otworzy się krótki formularz proszący o dane PESEL i dane z paszportu. 

 

4. Należy starannie wypełnić ten formularz.

5. Po prawidłowym wypełnieniu tego formularza, i zaakceptowaniu go przez system, zostaje wysłany do osoby zgłaszajacej email z linkiem, którym mamy potwierdzić naszą rejestrację. Przy potwierdzaniu rejestracji proszeni jestesmy o potwierdzenie adresu pocztowego, na który ma zostać wysłany pakiet do głosowania. 

 

6. Po wysłaniu naszego potwierdzenia z adresem pocztowym dostajemy informację, że nasze zgłoszenie zmiany sposobu głosowania zostało prawidłowo zgłoszone i przyjęte.

 

Proszę o szeroką dystrybucję tej informacji włącznie z umieszczeniem na nośnikach medialnych Państwa organizacji,

 

 

Z poważaniem,

 

Dr. Wojciech L. Golik

Honorary Consul of the Republic of Poland in St. Louis
c/o World Trade Center St. Louis
120 S Central Ave #1200 
Clayton, MO 63105
ph. 314-439-6883