10th Anniversary of the Smolensk Tragedy / 10. rocznica tragedii smoleńskiej

Nations and states endure and deserve a place in history as long as they preserve the memory of their ancestors and as long as they are able, in the name of deeply understood values of truth and goodness, to pay homage to those who proved their love and devotion to their homeland through their lives. Read more...

Credit: www.enumi.pl


Narody i państwa trwają i zasługują na miejsce w historii, o ile kultywują dobrą pamięć o swoich przodkach. Potrafią w imię głęboko rozumianych wartości prawdy i dobra złożyć hołd tym, którzy swoim życiem dowiedli miłości i oddania ojczyźnie. Czytaj dalej…