NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH / NATIONAL REMEMBRANCE DAY OF INDOMITABLE SOLDIERS

Prezentujemy 20 etiud filmowych przedstawiających żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego.

Polish: „Żołnierze Niezłomni. Żołnierze Wyklęci” – cykl etiud filmowych 


We present 20 film etudes depicting soldiers of the Polish anti-communist underground,

English: Indomitable Soldiers Pro-Independence Underground – a series of film etudes

Photograph from the archives of Solidarność Walcząca, Poland. Source: http://swkatowice.mojeforum.net/post-vp19170.html