Spis Ludności – Census 2020

Szanowni Państwo Prezesi i Zarządy Organizacji Polonijnych,

Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie zachęca organizacje i instytucje polonijne do aktywności na rzecz zwiększenia uczestnictwa Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia w spisie ludności „Census 2020” we wszystkich miejscowościach, powiatach i stanach chicagowskiego okręgu konsularnego tj. Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota Północna, Dakota Południowa i Wisconsin.

Prace nad przeprowadzeniem spisu ludności w Stanach Zjednoczonych „Census 2020” są bardzo zaawansowane. Do 1 kwietnia 2020 r. każdy dom / mieszkanie w Stanach Zjednoczonych otrzyma zaproszenie do udziału w Spisie Ludności 2020. Spis ludności ma wpływ na system polityczny, społeczny i edukacyjny w USA. Wyniki „Censusu 2020” będą miały m.in. wpływ na znaczenie organizacji i instytucji polonijnych, na szkolnictwo polskie, na wsparcie działań ze środków publicznych w okręgach, miastach i powiatach zamieszkałych w znacznym procencie przez Polonię oraz na reprezentację polskiej grupy etnicznej w lokalnych, stanowych i federalnych władzach publicznych. Podczas najbliższego spisu będę odpłatnie zatrudniane osoby do jego przeprowadzenia o różnym pochodzeniu etnicznym, w tym osoby znające język polski. Osoby mówiące po polsku będą mogły m.in. pomagać w poprawnym wypełnieniu ankiety Polakom słabiej znającym język angielski. Udział w „Censusie 2020” będzie można wziąć udział również on-line. Jest to szansa dla rozproszonej terytorialnie polskiej grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych.

Użyteczne linki do Spisu Ludności 2020:

https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2019/polish.html

https://2020census.gov/en/jobs.html

Szczęśliwego Nowego Roku!

Piotr Semeniuk – Wicekonsul

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

ph: 1 (312) 337 8166

Website: www.chicago.msz.gov.pl

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago