Pilgrimage to Poland / Pielgrzymka do Polski

Saint Agata Parish organizes the Pilgrimage to Poland from June 1-12, 2020. Registration and deposit until 31 January 2020. The parish office is open Monday, Tuesday and Wednesday from 9:00am – 3:00pm (tel. 314-772-1603). Details in the attachment.

Parafia Św. Agaty organizuje Pielgrzymkę do Polski w terminie od 1-12 czerwca 2020r. Zgłoszenie i depozyt do 31 stycznia 2020 r. Biuro parafialne czynne w poniedziałek, wtorek i środę od 9:00 – 15:00 (tel. 314-772-1603). Szczegóły w załączniku.

Attachment / załącznik