The Member’s Meeting of the Missouri Division of PAC was rescheduled from September 8 to October 20, 2019 / Zebranie Członków Oddziału Missouri KPA zostało przeniesione z 8 września na 20 października 2019 r.

Zebranie Członków

Oddziału Missouri Kongresu Polonii Amerykańskiej
zostało przeniesione z 8 września 2019 r. na 20 października (niedziela) 2019 r.
i odbędzie się o godz. 12:00 w budynku szkolnym (sala na górze) Parafii Św. Agaty.
Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH NASZYCH CZŁONKÓW.
BĘDZIE TO WAŻNE ZEBRANIE. PROSIMY O LICZNY UDZIAŁ
   

The Member’s Meeting

of the Missouri Division of Polish American Congress
was rescheduled from September 8, 2019 to October 20 (Sunday), 2019
and will be held at 12:00 pm in the School Bldg. of the St. Agatha Parish.
ALL MEMBERS are cordially invited.
THIS WILL BE AN IMPORTANT MEETING.
YOUR PARTICIPATION WILL BE GREATLY APPRECIATED.
Eugene Brzyski
Secretary
PAC MO Div.