Niemiecki sędzia zadał pytanie TSUE. Wyrok będzie interesujący dla Polski / The German judge asked the CJEU question. The verdict will be interesting for Poland

“Czy jestem niezależnym sędzią i czy pracuję w niezależnym sądzie?” – tak można streścić pytanie, które sędzia z Wisbaden zadał Trybunałowi Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. “Kurier Wnet” pisze o sprawie sędziego Sądu Administracyjnego w Wiesbaden, który zadał TSUE pytanie o niezależność sędziów i sądów w Niemczech. Autor tekstu Zbigniew Kopczyński zauważa, że jest oczywiste, iż odpowiadając na pytanie, Trybunał Sprawiedliwości wyda opinię nie tylko o niezależności sądu w Wisbaden, lecz wszystkich sądów w Republice Federalnej, a nawet w całej Unii, czyli w Polsce też (https://dorzeczy.pl/).

PL: wersja polska

EN: translation by Google