Zapraszamy wszystkich obywateli polskich mieszkających na naszym terenie do rejestracji i udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego!

W celu rejestracji do wyborów można skorzystać

z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW

e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

lub telefonicznie bezpośrednio w okręgu konsularnym tylko do 23 maja:

Chicago (312) 337 8166, wew. 224.

Rejestracja na wybory – 2019 PE

http://www.wybory.us/