PASZPORTY / PASSPORTS – 2018

Polski Konsulat Honorowy w St. Louis przy współdziałaniu z Oddziałem Missouri  Kongresu Polonii Amerykańskiej i Parafią Św. Agaty w St. Louis –  chce zorganizować na plebanii Św. Agaty, tak jak w ubiegłym roku, w jesieni,  DYŻUR KONSULARNY dotyczący wyrabiania i przedłużania POLSKICH PASZPORTÓW.

Zorganizowanie takiego dyżuru zależy od ilości  zainteresowanych osób (wymagane – min. od 25 – 30 osób). Obecnie wniosek na paszport biometryczny musi być składany osobiście w Polskim Konsulacie w Chicago. My stwarzamy możliwość załatwienia tego w St. Louis. Oczekiwanie na paszport biometryczny wynosi do 2 miesięcy. Wnioski zostaną dostarczone przez konsulat do wypełnienia na miejscu. Do wniosku trzeba dołączyć jedno (1) zdjęcie.   

Paszporty biometryczne – Konsulat Generalny RP w Chicago


The Honorary Consulate of Poland in St. Louis in cooperation with the Polish American Congress – Missouri Division and St. Agatha Parish is going to organize the CONSULAR PASSPORT SERVICE in the fall of this year, as it was done last year.

Normally the passport application must be submitted personally in the Polish General Consulate in Chicago. Because of our initiative, you will be able to apply for a new Polish passport or extend existing one in St. Louis at St. Agatha Church. In order to get such Consular Passport Service we need to have at least 25 – 30 applicants.

The waiting time for the passport will be up to 2 months. The applications will be provided by the consulate. You will need one (1) passport picture.


Proszę zgłaszać telefonicznie lub przez e-mail nazwiska i nr tel. osób  starających się o paszport do:

If you would like to apply, please call or e-mail the applicants names and phone # to:

Eugene Brzyski

[email protected]

(314) 991-0221