Cpt Kornacki, the last survivor of the KATYN massacre passes away at the age of 97.

Składamy sedeczne kondolencje członkowi naszego Oddziału

Panu Piotrowi H. Kornackiemu z powodu śmierci stryja

kapitana Emila J. Kornackiego, VM

i dziękujemy jemu za przybliżenie nam tej wspaniałej postaci bohatera i wzoru do naśladowania dla przyszłych pokoleń Polaków.

Rada Oddz. Missouri Kongresu Polonii Amerykańskiej

 

 

For more information click below to read an article from the Tygodnik Polski- Detroit Michigan. 

kpt. Kornacki