Mikołajki w Polskiej Szkole, 3 grudnia 2017!!

POLSKA SZKOŁA W ST. LOUIS, MISSOURI PRZY PARAFII ŚW. AGATY

ORGANIZUJE 3-ego GRUDNIA

MIKOŁAJKI  DLA DZIECI