Marek Skulimowski Elected President of the Kosciuszko Foundation

https://pacmissouri.org/usa/