Po 225 latach jest – Świątynia Opatrzności Bożej. Za wolną Polskę i Konstytucję 3 Maja

https://pacmissouri.org/poland-temple-of-divine-providence/