KONGRES POLONII AMERYKANSKIEJ w ST. LOUIS


W dniu 19 lutego 2016 r. został założony w St. Louis ODDZIAŁ MISSOURI, KONGRESU POLONII AMERYKANSKIEJ, jako korporacja bezdochodowa. W dniu 9 września 2016 r. Krajowy Komitet Wykonawczy KPA oficjalnie potwierdził utworzenie ODDZIAŁU MISSOURI jako części organizacji krajowej KPA. Dzięki temu POLONIA w Missouri zyskała glos i reprezentację dotyczącą ich spraw w przestrzeni społeczno-kulturalno-politycznej Stanu Missouri, Stanów Zjednoczonych i Polski. Inicjatywy ODDZIAŁU MISSOURI KPA wspierane poprzez Krajowy KPA będą mogły wpływać na procesy legislacyjne i decyzje urzędów stanowych i panstwowych zarówno w USA jak i w Polsce. KONGRES POLONII AMERYKAŃSKIEJ jest ogólno-krajową organizacją integrującą pod wspólnym dachem wszystkie organizacje polonijne, ktore zechcą do niego należeć. BĄDŹMY SILNI JEDNOŚCIĄ.